Dla Wspólnot Mieszkaniowych i Administratorów

Zapraszamy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe do współpracy.

Dzięki nadbudowie będziecie Państwo mogli w pełni zmodernizować budynek oraz znacząco podnieść standard i wartość Waszej nieruchomości.

Bezpłatnie zanalizujemy możliwości nadbudowy i modernizacji Państwa budynku we wszystkich najważniejszych aspektach:

  • prawa miejscowego (zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy);
  • struktury właścicielskiej;
  • ochrony konserwatorskiej;
  • warunków technicznych (stan techniczny konstrukcji budynku, nośność gruntu i fundamentów, konieczność wzmocnień);
  • możliwości ekonomicznych i zakresu wymaganych remontów.

Uwzględniamy konieczność wynagrodzenia administracji budynku w związku ze zwiększonym nakładem pracy przy realizacji inwestycji.

Prosimy o kontakt, chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.